Informace pro účastníky

stáhnout přihlášku

Přihlášku prosím vyplňte, uložte a zašlete s předmětem PED na e-mail merhoutovas@fnplzen.cz (v kopii pazdiora@fnplzen.cz)

REGISTRAČNÍ PRAVIDLA A STORNOVACÍ POPLATKY

Při zrušení registrace, objednávky hotelového ubytování a souvisejících služeb:

REGISTRAČNÍ POPLATEK a SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

· Při zrušení registrace a služeb do 15. 7. 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,

· Při zrušení registrace a služeb do 31. 7. 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % objednaných služeb.

· Při zrušení registrace a služeb 1. 8. 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 % objednaných služeb.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

· Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 15. 7. 2020.

· Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 31. 7. 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ceny zrušeného ubytování.

· Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 1. 8. 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny zrušeného ubytování.

Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou) na e-mail: info@primaverahotel.cz (v kopii merhoutovas@fnplzen.cz). Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo ostatních služeb viz výše podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ostatních služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.