Informace pro aktivní účastníky

Instrukce pro psaní abstrakt:

Název sdělení

Autoři (zkratka jména, příjmení)

Pracoviště (v případě více pracovišť označit číslem před názvem), psát ve tvaru oddělení (klinika, odbor, centrum, NRL), název instituce, sídlo; další pracoviště

Text (psát od kraje řádky, max. 2 450 znaků bez mezer; strukturovaný, tj. úvod a cíle, metody, výsledky, závěr, příp. podpora projektu)

Abstrakta prosím zasílejte pomocí formuláře níže do 15. 6. 2020.

S předstihem budete informováni, zda Vaše práce byla přijata jako přednáška či poster, o trvání Vaší přednášky, resp. parametrech posteru.

Přednášejícím bude k dispozici datový projektor a notebook s možností využití USB.

    max. 2 450 znaků