Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň
(15.-17. 9. 2020)

s mezinárodní účastí

Pravidelné setkání odborníků pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, LF v Plzni, UK ve spolupráci
s PRIMAVERA Hotel & Congress centre.

Těšíme se na Vás.
Za organizační výbor

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 

Informace pro účastníky konference
Informace pro aktivní účastníky
Program
Informace pro sponzory a vystavovatele
Ubytování a stravování
Doprovodný program
Důležité termíny

Těšíme se na Vaši účast