Důležité termíny

Přihláška do 15. 6. 2020

Zaslání abstrakt do 15. 6. 2020

Platba registračního poplatku

● nejnižší cena do 15. 6. 2020

Platba ubytování

● nejnižší cena do 15. 7. 2020

● zvýšená cena po 15. 7. 2020

Platba stravování

● základní cena do 14. 9. 2020

● zvýšená cena po 14. 9. 2020

Platba registračního poplatku

● vyšší cena do 31. 8. 2020

● maximální cena po 31. 8. 2020

Termín akce 15.-17. 9. 2020